Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Privacy voorwaarden

Doeleinden verwerking

Zhijn verwerkt uw persoonsgegevens met als doel contact met u op te kunnen nemen in het geval u een vraag aan ons gesteld heeft.

Ontvangers persoonsgegevens

Zhijn zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Zhijn hanteert de volgende criteria ter bepaling van de periode welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen:

  • Zolang u niet via een e-mail naar info@zhijn.nl heeft aangegeven dat u vergeten wilt worden.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Zhijn doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

info@zhijn.nl
+31 6 512 65 929

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email indienen.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Zhijn, neem dan contact op met Zhijn via de contactgegevens op deze website ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.