Hoogwaterbeschermingsprogramma
Maak van HWBP een aantrekkelijk en sterk paraplumerk

De opgave

Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken waterschappen en het Rijk samen aan de grootste opgave sinds de Deltawerken: ruim 1300 km dijken en 500 sluizen en gemalen moeten in 2050 zijn aangepakt. Dat lukt alleen als de partners daar samen in optrekken. Niet alleen in de projecten, maar zeker ook communicatief. Want de 300 verschillende projecten zijn niet af te bakenen en toe te wijzen aan slechts één uitvoerder. De opgave voor hoogwaterbescherming is een gezamenlijke opgave.

Opdrachtgever
Programmadirectie
Hoogwaterbescherming (HWBP)

Rol en bijdrage Zhijn

 • Strategisch en conceptueel advies hoe we van HWBP een ‘gewild en gezamenlijk’ merk kunnen maken dat met trots door alle partijen wordt uitgedragen
 • Voorbereiden en begeleiden van werksessies mbt positionering, communicatiestrategie en design
 • Ontwikkelen van huisstijlbouwstenen
 • Begeleiding implementatie / art direction communicatiemiddelen

Het resultaat

 • Positioneringsdocument
 • Uitgewerkte visuele identiteit vastgelegd in huisstijl handboek
 • Strategische aanpak voor netwerkcommunicatie
 • Praktische toolkit met communicatiebouwstenen

Aanpak

 • Serie designsessies gericht op aangescherpte positionering en beeldmerk HWBP
 • Serie sessies met samenwerkingspartners van HWBP
 • Nauwe samenwerking met het communicatieteam van HWBP

Team

In deze opdracht hebben we samengewerkt met onze partner Mooizo Design (DTP)

Samenwerking en afzenderschap
Om de alliantiebrede samenwerking en het gezamenlijk eigenaarschap in communicatieuitingen uit te dragen is een systematiek ontwikkeld waarin het HWBP logo gecombineerd kan worden met logo’s van betrokken partners.

Communicatiemiddelen
De stijl is uitgewerkt en wordt toegepast op middelen als praatplaat en Jaarbericht.

‘Zhijn heeft een fundament gelegd voor de nieuwe communicatiestrategie voor het HWBP. Een meer uitgesproken visuele identiteit en -dat is nog belangrijker- een paraplu die uitnodigend werkt ook voor onze samenwerkingspartners.‘

Sylvia Lafourcade
Senior communicatie adviseur HWBP

Meer weten over het Hoogwater-
beschermingsprogramma

Ga naar www.hwbp.nl