Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland
Ontwikkel een aantrekkelijk leerplatform.

De opgave

Onder de paraplu van het IBP Vitaal Platteland is in vijftien ‘kansrijke’ gebieden gewerkt aan uiteenlopende gebiedsopaven. Allemaal gericht op de ‘vitalisering van het platteland’. Wat ze gemeen hebben is de manier van werken. Interbestuurlijk betekent in de kern dat alle overheden (rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) aan tafel zitten en werken als één overheid. In dit programma draait het allemaal om (verbeteren van) samenwerking tussen vele en veel verschillende organisaties. Het IBP Vitaal Platteland is op de eerste plaats een leerprogramma. De coöperatie Zhijn was gedurende de looptijd van 3,5 jaar verantwoordelijk voor alle communicatie binnen en over dit programma.

Opdrachtgever
Opdrachtgeversoverleg bestaat uit ministerie LNV, IPO, VNG en UvW

Rol en bijdrage Zhijn

 • Ontwikkelen communicatiestrategie en jaarlijkse -programma’s
 • Een herken- en zichtbare identiteit geven aan het programma
 • Het ontwikkelen van een vitale gemeenschap van betrokken professionals (werken aan een klimaat van leren, uitwisselen)
 • Inrichten en onderhouden van een etalage: www.werkplaatsvitaalplatteland.nl
 • Inrichten en modereren van (bestuurlijke) bijeenkomsten
 • Ontwikkelen en uitvoeren van een programma rond de ‘oogst & overdracht’: ontsluiten van de belangrijkste inzichten en bijdragen aan de overdracht daarvan (de ‘legacy van het IBP VP’)
 • Conceptontwikkeling en realisatie van het digitale magazine Vitaal Vooruit

Het resultaat

 • Binnen het overkoepelende IBP is het IBP VP het meest ‘geprofileerde’ deelprogramma
 • Een dynamische community ontstaan die ook na afronding van het programma blijft voortbestaan
 • Een aantal ervaringen en lessen zijn opgenomen in het manifest ‘Krachtig groen herstel’ van IPO, VNG en UvW

Aanpak

 • Inrichten en aansturen van een dagelijks operationeel communicatieteam
  (gericht op contentbeheer website en social media)
 • Ontwikkelen van een narratief
  (‘verslag doen van een professionele expeditie’) als basis voor de communicatie-inzet

Team

In deze opdracht hebben we samengewerkt met onze partners Foka Kempenaar (tekst), Mooizo design (dtp), Optima Forma (vormgeving e-magazine), Zimpa (website).

Landschap als uitgangspunt voor visuele identiteit
Bij de ontwikkeling van de visuele identiteit heeft het Nederlands landschap centraal gestaan.

De kleurstelling, lijnen, vlakken en de strakke horizon zijn vertaald naar een karakteristieke vormentaal en worden toegepast op de diverse communicatie uitingen van werkplaats Vitaal Platteland.

De effecten en inzichten worden per regio tastbaar gemaakt door feiten, cijfers en de verhalen van de betrokkenen bestuurders en andere stakeholders.

Olga van Kalles
Programmamanager IBP Vitaal Platteland

‘‘Het laten zien van de ervaringen en lessen op het gebied van interbestuurlijke samenwerking was de kern van het programma.
De meerwaarde van Zhijn zit in het feit dat ze opereren op het snijvlak van strategie, procesbeleiding en creativiteit. Ze hebben niet alleen gezorgd voor een creatieve en aantrekkelijke etalage maar ook bijgedragen aan de het ontsluiten en ordenen van alle inzichten en lessen. Daarmee hebben ze het leerrendement vergoot’.

Meer weten?

Klik hier voor meer informatie over het programma,
de ambities en de resultaten.
https://ezine.werkplaatsvitaalplatteland.nl
of ga naar www.werkplaatsvitaalplatteland.nl