Programma Zorg voor de Jeugd
Ontwikkel een identiteit voor een netwerkprogramma

De opgave

De zorg voor jeugd samen steeds beter maken. Dat is het doel van het programma Zorg voor de Jeugd, waarin professionals, jeugd(hulp)aanbieders, overheden en kennisinstellingen samenwerken. Een flexibele (huis)stijl moet gezicht en samenhang brengen in deze gezamenlijke inspanning.

Opdrachtgever
Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Rol en bijdrage Zhijn

  • Ontwikkeling design- en communicatieconcept
  • Ontwikkeling logo en samenhangende visuele identiteit
  • Vastlegging en ontwikkeling Toolbox voor implementatie
  • Advies en begeleiding in- en externe partijen

Het resultaat

  • Een activerende stijl die gezamenlijk eigenaarschap en commitment ondersteund
  • Uitgewerkte visuele identiteit vastgelegd in huisstijl handboek
  • Communicatieaanpak en praktische toolbox om partners te faciliteren de stijl toe te passen in hun communicatie

Aanpak

  • Serie designsessies om te komen tot een gezamenlijke en werkbare identiteit
  • Nauwe samenwerking met het programmateam ZvdJ

Team

In deze opdracht hebben we samengewerkt met onze partners
Optima Forma (uitwerking communicatiemiddelen en productiebegeleiding), Fabrique (website)

Actiepunt
Een ‘actiepunt’ in een heldere kleur geel vormt de kern van de stijl. Enerzijds om op actiematige wijze te herinneren aan het belang van de gezamenlijke opgave maar bovenal een uitnodiging aan iedereen die betrokken is bij jeugdzorg hieraan bij te dragen.

Partners in de jeugdzorg kunnen de identiteitselementen van Zorg voor de Jeugd op verschillende manieren toepassen in hun communicatie.

Meer weten over het programma
Zorg voor de jeugd?