digiGO
Maak een communicatieprogramma dat partijen bindt en doet bewegen

De opgave

Digitalisering is een must voor de bouwsector en de gebouwde omgeving. Van het eerste ontwerp van een gebouw tot en met slim beheer en onderhoud: hoe zorgen we ervoor dat de data van alle betrokken partijen op elkaar aansluit en dat we een gezamenlijke taal spreken?
Dat is kort gezegd waar digiGO over gaat: versnelling en verbetering van de digitaliseringsopgave van de bouwsector. Deze animatie legt in twee minuten het hoe en waarom van digiGO uit.

Een collectief aan opdrachtgevers
Bouw Digitaliseringsraad, Digiteam en BIM Loket

Rol en bijdrage Zhijn

 • Zhijn is verantwoordelijk voor de gehele positionering en communicatie van digiGO
 • Ontwikkelen en actualiseren communicatiestrategie
 • Dagelijkse communicatieregie en ondersteuning
 • Positionering van digiGO
 • Operationaliseren endorsement-strategie: partijen in de sector aan laten sluiten
 • Een herken- en zichtbare identiteit geven aan de beweging
 • Opzet, organisatie en begeleiding van netwerkbijeenkomsten gericht op activatie
 • Ontwikkelen van een communicatiecoalitie digiGO (communicatienetwerk rond thema digitaliseren gebouwde omgeving)

Het resultaat

 • digiGO is een bekend en vertrouwd label dat staat voor de collectieve digitaliseringsaanpak van de gebouwde omgeving en dus van de bouwsector
 • Toolkit met daarin middelen en mogelijkheden om het ‘meedoen’ zichtbaar te maken
 • Heldere positionering van de beweging en de partijen die de motor vormen van de beweging

Aanpak

 • Inrichten en aansturen van een dagelijks operationeel communicatieteam (gericht op contentbeheer website en social media)
 • Inrichten en aansturen van een communicatienetwerk met communicatieprofessionals uit de sector
 • Ontwikkelen van een strategie op basis van compacte ‘scenariosessies’

Team

In deze opdracht hebben we samengewerkt met onze partners Foka Kempenaar (tekst), Mooizo design (dtp), Optima Forma (uitwerking communicatiemiddelen en productiebegeleiding), Inge Sijpkens (social media strategie), in60seconds (animatie)
Zhijn fungeerde als aanspreekpunt voor de opdrachtgever.

Endorsement strategie
Een endorsement strategie maakt gecombineerd afzenderschap mogelijk. Hierdoor kan effectief gebruik worden gemaakt van de contactmomenten van de betrokken partners.

Om dit makkelijk toepasbaar te maken in de praktijk bestaat de mogelijkheid voor partners het digiGO logo, banners en testimonials in de eigen huisstijlkleuren uit te voeren. Waarmee zij zich scharen onder de digiGO beweging.

Inspiratievoorbeelden van toepassingen

Ambassadeurs
Sleutelpersonen uit de sector spreken zich in testimonials en videoboodschappen uit over het belang van digitalisering. Zij vervullen daarbij een belangrijke rol richting hun respectievelijke achterbannen.

Social Media
Met een gerichte sociale media aanpak worden specifieke peers benaderd en relevante thema’s belicht.

Toolkit met communicatie bouwstenen
Voor organisaties in de Gebouwde Omgeving zijn bouwstenen ontwikkeld die zij kunnen gebruiken in hun eigen communicatieuitingen.

De bouwstenen kunnen eenvoudig vanaf digiGO.nu worden gedownload.

‘‘Zhijn heeft enorm geholpen door de consequenties van een keuze goed inzichtelijk te maken.
De uiteindelijke endorsement-aanpak blijkt een gouden greep; de digitaliseringsopgave van de sector is vooral een samenwerkingsopgave die vraagt om onderling vertrouwen.
De communicatie-ondersteuning die Zhijn daarbij biedt is cruciaal’.

Joseph Kuling
Voorzitter Bouw Digitaliseringsraad

Meer weten over digiGO?

Ga naar digiGO.nu