Kennisknooppuntparticipatie.nl
Maak een realistisch én strategisch plan voor de doorontwikkeling van ons platform

De opgave

Het kennisknooppunt Participatie werkt aan de (door)ontwikkeling van participatie als zelfstandig vakgebied, en is onderdeel van de directie Participatie van het ministerie van IenW. Via een online platform biedt het kennisknooppunt kennis en ondersteuning voor professionals die in de praktijk aan de slag zijn met participatie.

Opdrachtgever
Ministerie van I&W, directie Participatie

Rol en bijdrage Zhijn

  • Inrichting en begeleiding van het co-creatie proces
  • Mobiliseren en activeren gebruikers en experts
  • Opstellen van een werkbaar ontwikkelperspectief

Het resultaat

  • In een korte doorlooptijd opleveren van een gedragen en werkbaar ontwikkelperspectief
  • Een doorvertaling van strategische uitgangspunten naar creatieve en praktische mogelijkheden voor de invulling daarvan
  • Uitgewerkte visuele identiteit vastgelegd in huisstijl handboek

Aanpak

  • Serie ambitie en ontwerpsessies en gebruikers interviews
  • Serie inspiratie- en expertsessies
  • Ontwikkelen ambitiescenarios met doorkijkje in de consequentie van de keuze

Team

In deze opdracht hebben we samengewerkt met onze partner Maarten Handstede (ux-design)

Zhijn heeft ons denken geordend, onze ambities opgerekt en een realistische ontwikkelpad uitgestippeld. In een korte doorlooptijd is een serie compacte sessies georganiseerd die heel goed en helder zijn gedocumenteerd. Zo was het proces voor alle collega’s goed te volgen. ‘

Tom Radstaak
Programmamanager Kennisknooppunt Participatie

Meer weten over het
Kennisknooppunt Participatie?