Over Zhijn

Zhijn is een bureau voor ‘netwerkcommunicatie’ en bouwt slimme communicatiecoalities.
We ondersteunen samenwerkingsverbanden.
We helpen bij de inrichting en uitvoering van een passende communicatie-aanpak.

Diensten van Zhijn

Zhijn biedt een breed pakket aan communicatiediensten.
Van analyse & strategie t/m design en contentmanagement.
Alle inzet begint bij een kennismaking. Om te verkennen of en waarmee we van dienst kunnen zijn.

Strategie ontwikkeling

  • Ontwikkelen en (uit)bouwen van slimme communicatiecoalities

  • Ontwikkelen van gezamenlijk communicatiebeleid en -programma’s

  • Ontwikkelen van verhaallijnen en kernboodschappen

  • Methodieken voor gezamenlijk en afzonderlijk afzenderschap

Design thinking

  • Identiteitsontwikkeling van het samenwerkingsverband

  • Vormgeving van gezamenlijke uitingen (met behoud van of respect voor identiteit van de samenwerkingspartners)

  • Klantreizen en medewerkersreizen (design thinking methodieken)

Communities creëeren

  • Opzet, organisatie en begeleiding van netwerkbijeenkomsten gericht op activatie

  • Ontwikkelen van digitale platforms voor samenwerking en kennisontwikkeling

  • Digitale uitingen (e-zines, factsheets, longreads et cetera)

De ervaring van Zhijn

Recente projecten zijn: